Aktiviteter

Her kan du lese litt mer om de ulike aktivitetene vi holder på med i Fitjar Stord Hundeklubb.

 

Utstilling

Fitjar-Stord Hundeklubb avholder en offisiell og en uoffisell hundeutstilling i året.

 

Den offisiell utstillingen er alltid andre helgen i november.

Den uoffisielle utstillingen kan variere litt. Se kalender. 

En hundeutstilling eller et hundeshow er en begivenhet der hunder og hundeeiere (herunder også såkalte handlere, de som håndterer hundene i showringen) konkurrerer om å bli beste hund – Best in Show.

Hundene presenteres for kvalifiserte dommere som, opp mot en vedtatt rasestandard for den aktuelle hunderasen, bedømmer hvor rasetypiske hundene er i forhold til denne. 

Den første norske hundeutstillingen ble avholdt i 1877 og ble arrangert av Norsk Jæger- og Fiskerforening. 

I Norge er det Norsk Kennel Klub (NKK) som er nasjonalt stambokregister for hunderasene. 

NKK arrangerer hundeutstillinger både på nasjonalt og internasjonalt plan. NKKs første hundeutstilling fant sted i 1898, samme året som klubben ble innstiftet.

Nasjonale utstillinger arrangeres vanligvis i regi av raseklubbene eller lokale hundeklubber.

 

Bedømming 

Alle raser bedømmes hver for seg. Innenfor hver rase konkurreres det innenfor en rekke klasser avhengig av alder. 

 • Juniorklasse (9-18 mnd),
 • Åpen Unghundklasse (15-24 mnd),
 • Brukshundklasse ( Hunder med beståtte brukshundkrav fra 9 mnd og oppover),
 • Åpen klasse (15 mnd og oppover),
 • Championklasse (Hunder med en eller flere Championat titler),
 • Veteranklasse (Hunder eldre enn 8 år).

 

Også hanner og tisper konkurrerer hver for seg i de respektive klassene.

Den grunnleggende bedømmingen plasserer de deltagende hundene på en plass i forhold til standarden, det være seg 1.-plass, 2.-plass 3.-plass og 4 plass i hver klasse. 

Deretter deler dommer ut CK – CHAMPION KVALITET til de hundene han mener er av slik kvalitet.

Alle som har oppnådd CK skal inn å konkurrere i beste hanhund/tispeklasse, vinneren får tildelt cert – sertifikat.

 

Cert er et bevis på at hunden fortjener tittelen Utstillingschampion.

Hunder som oppnår minimum 2 cert fra nasjonalutstilling og 1 cert fra internasjonal utstilling får status som norsk utstillingschampion (N UCH).

I beste hannhund og tispeklasse skal 4 hunder plasseres 1.-plass, 2.-plass 3.-plass og 4 plass. 

Deretter konkurrerer beste hanhund og beste tispe om å bli best i rasen (BIR). Taperen av best i rasen får tittelen best i motsatt kjønn (BIM). 

Vinnere av best i rasen går videre til konkurransen om å vinne tittelen best i gruppen (BIG), og gruppevinnerne går videre til å konkurrere om tittelen best in show (BIS), som er den mest prestisjefylte tittelen en hund kan vinne på ethvert hundeshow.

På veien dit konkurrerer man imidlertid om flere andre titler, som tittelen for beste unghund, beste hannhund, beste tispe, beste veteran, beste kull, beste juniorhandler m.m. 

Se bilder fra utstillingen i 2019 her.

 

 

 

Ring og  miljøtrening

Ringtrening og miljøtrening er åpent for alle klubbens medlemmer enten en har rasehund eller blandingshund. Om den blir brukt til jakt, utstilling, agillity eller bare kos er dette ei trening som kommer til nytte i de fleste situasjoner.

De blir her vant med å passere andre hunder og å holde fokus på eier. De blir vant med at folk tar på de og sjekker tenner noe som er nødvendig både på utstilling og hos veterinær. En får trening i å stille hunden og vise den fra sin «beste» og så får en være sosial med andre hundeeiere.

For tid og sted se kalender.

Agility / Lydighet

Agility – hva er det?

Agility betyr raskhet, smidighet og sprekhet.

Agility kom til Norge først ca 1985-86.

Agility er en hundesport som kan sammenlignes med sprangridning for hester. Forskjellen er at agility ikke bare består av hopphinder, men også en rekke andre type hinder som hunden skal forsere:

 • Slalom
 • Møne
 • Vippe
 • Bom
 • Tunnel
 • Lengdehopp
 • Høydehopp
 • Dobbelthinder

Disse hindrene blir plassert på banen i forskjellig rekkefølge.

Eieren skal så føre hunden sin igjennom banen med minst mulig feil og raskest mulig tid.

Agility krever konsentrasjon og samarbeid mellom deg og din hund. Din hund må lære seg å reagere raskt og holde høyt tempo. Dette øver vi masse på når vi trener Agility.

Hvem kan trene Agility?

Agility er en sport for mennesker i alle aldre og for alle typer hunder (både raser og blandingshunder). Hunden må være 1 år før du starter med Agility.

Små og store hunder får tilpasset hindrene slik at de klarer å gjennomføre et hinderløp. Er du ikke så sprek, kan du lære hunden å bli dirigert rundt i banen.

Agility er også et fint treffsted der du kan treffe andre hundefolk. Vi mener det sosiale også er viktig.

Uansett hva ditt mål er, så er du og din hund velkommen til å trene Agility her hos oss.

Kontakt og hverdagslydighet

Med kurs kan du lære hvordan du kan bygge opp et bra samarbeid med din hund gjennom kontaktøvelser og lek, der en går igjennom de grunnleggende øvelsene som er nødvendige for å få en hverdagslydig hund, og de vanlige problemene en ofte sliter med når en har en unghund i huset.

Med dette bygger en på øvelser fra valpekurs, og slike kurs passer best for hunder som kan enkle øvelser som sitt, ligg osv. Slike kurs passer også for deg som har en voksen hund som trenger litt ekstra trening.

Hverdagslydighet innholder som oftests slike ting som:

 • Sitt og bli
 • Ligg og bli
 • Innkalling fra sitt
 • Innkalling med forstyrrelser
 • Konsentrasjon med forstyrrelser
 • Kontaktstyrkende øvelser
 • Gå «fot/på plass»

For øyeblikket har desverre ikke klubben oppsatte kurs i hverdagslydighet.

Blodspor

Jakt og brukshund

Formålet med prøver er å kartlegge hundens bruksegenskaper og å tjeneavlsarbeidet. Enkelte prøver kartlegger helt spesielle egenskaper, mens andre er mer generelle.

Mange raser er avlet fram med tanke på spesielle egenskaper – fuglehunder, harehunder, elghunder osv. Under disse grupperingene finnes det igjen forskjellige måter å jakte på. Det er disse egenskapene man får dokumentert gjennom de ulike prøvene.

For de polare rasene har man egne trekkhundeprøver som har til hensikt å bedømme hundenes trekkegenskaper.
Brukshundesport innebærer forskjellige søkeøvelser hvor hunden læres opp til å søke, f.eks. etter forskjellige gjenstander eller mennesker i terrenget.

Noen prøver er tilpasset spesielle raser, mens andre er åpne for alle raser. Det finnes også prøver for flere bruksområder.
Prøvene arrangeres av raseklubber, hundeklubber, jegerforeninger og forbund som er medlem av Norsk Kennel Klubb.

For å komme i gang med treningen av din hund, ta kontakt med din raseklubb eller lokale hundeklubb eller trekkhundeklubb og hør om de har kurstilbud/treningstilbud i ditt nærområde.
Du kan også kontakte ditt lokale jeger- og fiskelag.

Ettersøk

Informasjon om ettersøkshund
Reglene for godkjenning av ettersøkshund fastsettes av Miljødirektoratet.

Følgende regler gjelder fra 01.04.16. Alle hunder så fremt de har fylt 9 måneder og er ID-merket, kan fremstilles for prøving og godkjenning som ettersøkshund.

Fullverdig ettersøkshund/ekvipasje:
For å bli godkjent som fullverdig ettersøkshund/ekvipasje må hund og fører avlegge følgende prøver:

-Terminfestet blodsporprøve – arrangert som ordinær prøve (prøvekategori 25) vanligvis i en helg eller som bevegelig prøve (prøvekategori 26) arrangert innenfor en bestemt periode. Her må hund og fører oppnå minimum 2. premie

-Terminfestet fersksporprøve – Vanligvis arrangert som bevegelig prøve (prøvekategori 28) eller som ordinær prøve (prøvekategori 27) på en bestemt dato. Her må hund og fører oppnå minimum 7 poeng.

Prøvene er godkjent av Miljødirektoratet og arrangeres iht. NKK`s regelverk for blod- og fersksporprøver. Hunden beholder sin godkjenning etter det til enhver tid etter gjeldende regelverk.

Bare NKK`s autoriserte ettersøksdommere kan dømme blodspor- og fersksporprøver for godkjenning av fullverdig ettersøkshund.